Algemene Voorwaarden

Algemene (Les)voorwaarden Tante Tati
Welkom bij Tante Tati. Deelname aan de kinderyoga / eindexamenyoga lessen of workshops bij Tante Tati betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden
Alle aanmeldingen vinden plaats door het invullen van het inschrijfformulier op www.tantetati.nl.
Na betaling ben je verzekerd van een plek, tenzij de betreffende activiteit de limiet van het aantal deelnemers heeft bereikt. In dat geval zal een andere mogelijkheid per mail worden aangereikt of de betaling zal worden geretourneerd.
Tante Tati behoudt zich het recht voor om een cursus of workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.
Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijgewoond worden.
Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn. Geef daar ook lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden aan, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal Tante Tati vooraf met u in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken.

Aanmelden
Je kunt je kind aanmelden via het inschrijfformulier op www.tantetati.nl.
Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en de betaling ontvang je per e-mail:

  • Een bewijs van deelname, of
  • Een bericht van plaatsing op de wachtlijst bij grote belangstelling, of
  • Een bericht van uitstel of afstel van de cursus bij onvoldoende belangstelling, of
  • Bericht over een mogelijke alternatieve activiteit.

Cursusgeld
Het cursusgeld staat vermeld op de website en is inclusief BTW. Dit dient voorafgaand aan de eerste les te worden betaald. Hiervoor ontvang je een factuur of een betalingsverzoek / tikkie. Wanneer een ouder/verzorger de betalingsverplichting niet tijdig nakomt behoudt de docent zich het recht voor om de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Eventuele prijsverhogingen worden tijdig medegedeeld aan deelnemers.

Betaling
De inschrijving is definitief wanneer de inschrijving en de betaling zijn ontvangen en bevestigd, uiterlijk 1 week voorafgaand aan de les. Het cursusgeld kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL68.TRIO.0197.8345.82 t.n.v. Julia Chapman, onder vermelding van Cursus en voor- en achternaam van het kind.

Annulering
Alleen annuleringsverzoeken per e-mail worden in behandeling genomen. Bij een reeds betaalde activiteit kan deelname tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lessen volledig worden geannuleerd en wordt het reeds betaalde lesgeld binnen 10 werkdagen terugbetaald. Hierna is annulering niet meer mogelijk en wordt geen lesgeld meer terugbetaald.

COVID-19 & Yoga
* Bij klachten (loopneus, keelpijn, koorts van jezelf of huisgenoten) blijf je thuis.
* Als je in contact bent geweest met iemand die Corona heeft blijf je ook thuis.
* Ouders / Verzorgers blijven op 1,5e meter afstand van elkaar. Als het binnen vol is wacht je buiten even.
* Bij binnenkomst wast iedereen zijn handen.
* Niezen of hoesten doe je in je elleboog.
* In de studio wordt goed geventileerd.
* We zijn ons bewust van onze ademhaling maar doen voorlopig geen ademhalingsoefeningen waar we krachtig in/uitademen.

Als je thuis moet blijven: Meld je je bijtijds af (per app of e-mail).

Medische condities
Bij opgave van bepaalde medische condities (psychisch, fysiek of anders) kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. Ook nadat het lesgeld is betaald. De weigering kan gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid / verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind bij de docente. Dit zal altijd in goed overleg gebeuren met de ouders / verzorgers.

De ouder / verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten en andere bijzonderheden die relevant zijn voor yoga voor aanvang van de activiteit te melden aan de docent. Kinderyoga bij Tante Tati is geen therapie.

Bereikbaarheid van ouders / verzorgers
Mocht er tijdens de les iets met een kind gebeuren, is het van belang dat u bereikbaar bent. Vermeld op het inschrijfformulier daarom graag ook eventuele andere telefoonnummers waarop de ouders / verzorgers te bereiken zijn tijdens de lessen.

Aanwezigheid
Kom op tijd, liefst 5-10 minuten voor aanvang van de les zodat er genoeg tijd is om je om te kleden, te plassen en handen te wassen. Zo kunnen we op tijd beginnen. Als de les eenmaal begonnen is kun je niet meer aan de les deelnemen, het is te storend voor de anderen.

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid
Als een kind niet aanwezig kan zijn dient dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch doorgegeven te worden per e-mail of app naar nummer +31 6 28995974. De les kan niet worden ingehaald. Eventueel kan een broer / zus of vriendje / vriendinnetje aan de les deelnemen. Indien een kind voor langere tijd niet aan de lessen deel kan nemen zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.

Misdragen
Wanneer een kind zich tijdens de les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen zonder restitutie van het lesgeld. Uiteraard zal hierover eerst het gesprek worden aangegaan met de ouders / verzorgers.

Kleding & Materialen
Het is voor yoga fijn als je makkelijk zittende kleding aan hebt waarin je soepel kunt bewegen. Bijvoorbeeld een joggingbroek en een t-shirt. In de winter zijn sokken met een anti-slipzool aan te raden. Yogamatten en dekentjes zijn aanwezig.

Mededelingen
Indien er belangrijke zaken te melden zijn, dan wordt hierover een e-mail gestuurd.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Tante Tati is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de (huis)arts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. Tante Tati is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Tante Tati houdt de ouders / verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht in de yogaruimte en inventaris van Tante Tati of door haar gehuurde ruimten.

Vakanties en nationale feestdagen
De vakanties bij Tante Tati volgen de vakanties van Noord-Nederland. Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven tenzij anders overeengekomen of vermeld op de website.

Beeld en/of geluidsopnamen
Tante Tati behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de lessen en deze te gebruiken voor eigen promotie. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een les door een deelnemer is alleen mogelijk na toestemming van de docent en andere deelnemers. Bij de deelnamebevestiging wordt gevraagd om toestemming beeldmateriaal te gebruiken van uw kind, herkenbaar / onherkenbaar.

Klachten & Geschillen
Tante Tati zet zich in om succesvolle lessen neer te zetten. Mocht er toch iets misgaan of heb je een klacht, meld dat graag direct per e-mail of telefoon. In gezamenlijk overleg zullen we ons inzetten om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen.